Blog>Marketing a SEO>Marketing není žádná magie

Marketing není žádná magie

Každý, kdo si někdy založil stránku se snaží, aby se právě ta jeho umísťovala v internetových vyhledávačích na prvních místech. Přední umístění ve vyhledávačích zabezpečí velké množství návštěvníků, tedy i potenciálních zákazníků. Na nejvyšší místa ve vyhledávačích se stránka nedostane automaticky hned po spuštění.

Je třeba jí v tom pomoci jistými opatřeními. Nástrojem, jak se dostat co nejvýše a na nejlepší pozice je SEO (z ang. Search Engine Optimization).

 

SEO optimalizace je vlastně soubor takových metod a technologií, které nejvíce vyhovují složitým algoritmům vyhledávačů a na jejich základě se stránky umisťují na vyšší pozice.

SEO optimalizace má 2 základní části: on-page SEO a off-page SEO. Obě části jsou důležité na úspěšnou optimalizaci. Nevystačí jen jedna z nich.

On-page SEO

  • nejdůležitější je obsah - Kvalitní obsah, který má vysokou informační hodnotu je základní předpoklad pro úspěch. Tvorba obsahu v Atomeru je hračka. Při editaci každé stránky můžete do obsahu pomocí jednoduchého editoru psát libovolné texty a vytvářet tak kvalitní obsah stránek.
  • správná struktura - Nadpisy, podnadpisy, dostatečná hustota klíčových slov v textu, alternativní popisy k obrázkům, ... Atomer umožňuje přidávat nadpisy a podnadpisy ke každé vytvořené stránce a také ke každé kategorii a podkategorii zboží.
  • správné vyplnění meta tagů stránky - Každý HTML soubor má svou hlavičku, ve které se vypisují mnohé důležité informace jako nadpis a popis stránky, či klíčová slova. Meta tagy jsou důležité při SEO optimalizaci a v Atomeru je možné nastavení vyplnit při stránkách, kategoriích, podkategoriích i při samotných produktech na záložce SEO.
  • copywriting - Jednoduše řečeno jde o psaní textů, které jsou zajímavé pro návštěvníky a vhodně napsané pro vyhledávače.
  • seo friendly url - Adresa v pěkném tvaru. Takto by adresa která je url friendly vypadat neměla: http://www.mojobchod.sk/index.php?category=234&product=1945. Adresa např. v eshopu, který seo friendly url má: http://www.atomer.sk/gps/navigon/. Pro vyhledávače a návštěvníky je to obrovský rozdíl.

Off-page SEO

  • linkbuilding - tzv. tvorba zpětných odkazů, tedy umisťování odkazů na stránku na jiných web stránkách. Dá se to docílit registrací v různých internetových katalozích, výměnou odkazů s jinými stránkami, nákupem odkazů na zajímavých stránkách, či psaním příspěvků do různých internetových fór.
  • psaní PR reklamních článků - PR články je vhodné publikovat na stránkách zaměřených na podobnou oblast.

Bližší popis jednotlivých forem marketingu

Některé druhy reklamy na internetu:


Textová reklama - je propagace formou reklamního textu a odkazů, které směřují na propagované stránky. Může mít několik forem (např. Textové odkazy (linky), články a oznámení, kontextová reklama, reklama ve vyhledávačích, e-mail marketing).

 

Placená PPC reklama ve vyhledávači Google - je nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak získat přesně cílených návštěvníků na vaše stránky. Je provozována pomocí automatického systému, který zobrazuje vaše inzeráty podle relevance vůči tomu, co uživatelé právě hledají. PPC (z angl. Pay Per Click) tedy platba za proklik, co vlastně znamená platbu za návštěvu. Platíte za návštěvu a nikoli za zobrazení inzerátu. Taková reklama se zobrazuje nadřazeně vůči neplaceným odkazům.

 

Reklama na Facebooku - Facebook netřeba představovat. Je to největší sociální síť na světě, tedy je jako stvořená na oslovení potenciálních návštěvníků / zákazníků. Obchodní model na Facebooku je buď PPC, kde platíte za návštěvu, nebo CPM kde platíte za 1000 zobrazení inzerátu i bez kliknutí na něj.

 

E-mail marketing a reklamní maily - jde o rozesílání emailových zpráv lidem, kteří projevili o ně zájem. Může mít podobu pravidelných newsletterů či příležitostných reklamních emailů (akce apod.). Největší výhodou je přímé oslovení návštěvníka / zákazníka.

 

Tvorba a publikování článků - publikovaný obsah může být zpracován v několika formách jako např. články a aktuality, návody k použití, multimediální obsah (video a audio) či fotografie a tak můžeme lépe zaměřit oslovení určité skupiny lidí. Publikovat bychom měli často a pravidelně všude tam, kde je to možné a vhodné.

 

Registrace do katalogů - Registrace do katalogů patří mezi základní formy linkbuildingu. Eshop bychom měli registrovat hlavně na začátku naší kampaně. Při registraci obměňujte titulek odkazu tak, aby obsahoval klíčová slova podle možnosti v jiných tvarech a s jinými doplňujícími slovy.

 

Registrace do porovnávačů - cenové porovnávače navštěvuje stále více a více spotřebitelů. Hlavní výhodou je přivedení zákazníka, který je prakticky rozhodnut nakoupit. Málokterý e-shop se dokáže přes dobrou SEO optimalizaci dostat na top pozice ve vyhledávání, ale díky dobrým pozicím porovnávačů ve výsledcích vyhledávání zůstávají ve hře o zákazníka i eshopy s méně úspěšnou SEO optimalizací.

 

Reklama mimo internet

 

Reklama v novinách - Hlavní výhodou je velký dosah na více čtenářů, může být zaměřena na určité území, v reklamě lze popsat několik detailů. Nevýhodou může být zacílení na skupinu zákazníků.

 

Reklama v časopisech - Výhodou oproti novinám je orientování na určité skupiny, které časopis odebírají.

 

Reklama v rádiích - Za výhodu můžeme pokládat možnost oslovit velké území a ne až tak vysoké náklady.

 

Reklama v televizi - Výhody reklamy v TV jsou jasné. Uvidí ji velké množství lidí, má obraz, zvuk, pohyb. Televize poskytují možnost vybrat si, kdy bude reklama vysílána. Největší nevýhodou je cena a tudíž vysoké náklady a nemožnost přesnějšího zacílení.

 

Billboardy a plakáty - Výhodou může být správné umístění pro oslovení správného zákazníka, zaměření na konkrétní region. Nevýhodou je nízká životnost, tedy při delším období je potřeba reklamu neustále obměňovat.

 

Zasílání letáků - Výhodou jsou nižší náklady než při billboardech, přímé oslovení zákazníka. Ne všichni však letáky čtou.

 

Pokud chceme být úspěšný a neustále zvyšovat návštěvnost a tím i zisky, SEO optimalizace je nástroj, který k tomu pomůže. Proto by se na SEO v žádném případě nemělo zapomínat, právě naopak třeba se tomu věnovat dlouhodobě. SEO v kombinaci s reklamou může přinést mnoho nových zákazníků.

41.5+ mil.
EUR vydělali e-shopy běžící na naší technologii za posledních 30 dní
31 000+
e-shopů bylo vygenerovaných přes náš systém
39 000+
zákazníků se registrovalo do našeho systému