E-shop na pronájem

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Podmínky ochrany osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

  1. Definice pojmů

GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů)
Objednatel - fyzická či právnická osoba, která dokončí objednávku Služby Atomer objednacím formulářem.
Poskytovatel - firma All4Net s.r.o., IČ: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.
Osobní údaj - jakákoliv informace, která vede k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Služba Atomer - soubor služeb potřebných pro poskytování internetové aplikace Objednatele a dalších služeb s tím spojených.

  1. Ochrana osobních údajů

 2.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje Objednatel, že rozumí Podmínkám ochrany osobních údajů, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a akceptuje jich v celém rozsahu.
2.2. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat údaje v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
2.3. Poskytovatel používá v rámci zlepšování kvality služeb soubory cookies. Prohlížením a používáním webu Objednatel souhlasí a akceptuje tuto skutečnost.
2.4. Objednavatel má právo na přístup (podle článku 15 GDPR), opravu (podle článku 16 GDPR), výmaz (podle článku 17 GDPR), omezení zpracování (podle článku 18 GDPR), přenositelnost (podle článku 20 GDPR) osobních údajů a právo namítat ( podle článku 21 GDPR).
2.5. Pro úspěšné objednání placené verze jsou požadované údaje:

  • Jméno a příjmení
  • adresa
  • telefon
  • E-mail

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu.
2.6. Poskytovatel využívá služeb zprostředkovatelů na webhostingové a registrátorské služby. Zprostředkovatel odpovídá za zajištění osobních údajů ve fyzické, softwarové a i hardwarové podobě.
2.7. Objednateli nevzniká povinnost uvést osobní údaje, ty jsou však nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.
2.8. Poskytovatel neprovádí automatické individuální rozhodování podle článku 22 GDPR.

2.9. Při zapojování se do komunikace prostřednictvím komentářů přes Facebook plugin na webové stránce Poskytovatele, může Poskytovatel zpracovávat údaje komentujícího z jeho profilu na sociální síti Facebook. Jedná se o údaje jako jméno, příjmení, profilová fotografie a údaje zveřejněné komentující na stránkách Poskytovatele. Tyto údaje jsou veřejné a viditelné i pro ostatní návštěvníky stránky.

  1. Práva a povinnosti smluvních stran (Zprostředkovatelská smlouva)

3.1. Poskytovatel je vůči údajům zákazníků Objednatele zprostředkovatel. Objednatel je vůči svým zákazníkům správce.
3.2. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje a adresu) zákazníků Objednatele za účelem poskytování Služby Atomer na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem a z uplatňování nároků ze smluvního vztahu.
3.3. Objednatel se zavazuje oznamovat Poskytovateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivniť plnění Podmínek ochrany osobních údajů.
3.4. Objednatel uděluje povolení k zapojení zprostředkovatelů, kterými jsou poskytovatel webhostingových služeb a centrální registr domén (SK-NIC, a.s.) na zpracování osobních údajů. V případě přidání nového zprostředkovatele Poskytovatel informuje Objednatele a Objednatel má právo vůči přidání vyslovit námitky.
3.5. Poskytovatel zpracovává údaje v souladu s právními předpisy a vynakládá úsilí k zajištění osobních údajů proti ztrátě, zneužití, změně a neoprávněnému zpracování. Poskytovatel zajišťuje, aby k osobním údajům měli přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a zprostředkovatele. K osobním údajům přistupují tyto osoby pod vlastními přístupovými údaji.
3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Podmínek ochrany osobních údajů. Po změně je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit změněné Podmínky ochrany osobních údajů na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky jsou platné od 03.08.2020.

Kontakt Kontakt
40.5+ mil.
EUR vydělali e-shopy běžící na naší technologii za posledních 30 dní
31 000+
e-shopů bylo vygenerovaných přes náš systém
40 000+
zákazníků se registrovalo do našeho systému